Đơn vị thành viên

Đội xấy lắp lưới điện 4

Đội xấy lắp lưới điện 4

Đội trưởng: Ông Bùi Quang Thoại
Email: thanthoai2009@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30 thị trấn Đông Anh - H. Đông Anh - Hà Nội
ĐT: 04.38833095
Fax: 04.38833095
Đội xấy lắp lưới điện 3

Đội xấy lắp lưới điện 3

Đội trưởng: Ông Nguyễn Huy Quang
Email: Quangnhi31@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 04.8833671         
Fax: 04.38833671
Đội xấy lắp lưới điện 2

Đội xấy lắp lưới điện 2

Đội xấy lắp lưới điện 2
Đội trưởng: Ông Trịnh Văn An
Email: Anpcc4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38833096
Công ty cổ phần Điện 4 - Sông Hồng

Công ty cổ phần Điện 4 - Sông Hồng

Giám đốc: Ông Bùi Năng Diến
Địa chỉ: Tổ 5, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 04.8832837
Fax:04.8832837
Xí nghiệp xây lắp số 5

Xí nghiệp xây lắp số 5

Giám đốc: Ông Trần Văn Đông
Email: Trandongxn5@gmail.com
Địa chỉ: 135, D2, P25, Văn Thánh Bắc, Q. Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: 08. 5123371
Fax: 08. 5123371