Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php): failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Contact/index.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Contact/index.ctp, line 5]
Warning (2): include() [function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Contact/index.ctp, line 5]

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 
Tổ 5 thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
Tel: 024 38832040 - Fax: 024 38832041
Email: xaylapdien4@pcc4.com.vn - www.pcc4.com.vn