Đơn vị thành viên

Đội thí nghiệm hiệu chỉnh và xây lắp điện

Đội thí nghiệm hiệu chỉnh và xây lắp điện

Đội trưởng: Ông Nguyễn Văn Hải
Email: doitnhcpcc4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 31, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
ĐT: 024.38833093
Fax: 024.38833093
Đội xấy lắp lưới điện 8

Đội xấy lắp lưới điện 8

Đội trưởng: Ông Nguyễn Hữu Hùng
Email: Nguyenhungpcc4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38833097
Đội xấy lắp lưới điện 7

Đội xấy lắp lưới điện 7

Đội trưởng: Ông Nguyễn Xuân Lân
Email: Lanxld4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38835236
Fax: 024.38835236
Đội xấy lắp lưới điện 6

Đội xấy lắp lưới điện 6

Đội trưởng: Nguyễn Văn Lượt
Email: Nguyenvanluot12@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38833670
Fax: 024.38833670
Đội xấy lắp lưới điện 5

Đội xấy lắp lưới điện 5

Đội phó: Phạm Văn Thọ
Email: Thoxld4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38821764
Fax: 024.38821764