dự án

Đường dây 500/200kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

Đường dây 500/200kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

Dự án: Đường dây 500/200kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2
Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia
Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình điện miền Bắc
Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4