Chi nhánh công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 4.3

Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Hiền
Email: chinhanh4.3@gmail.com
Địa chỉ: 233B, đường Trần Nhân Tông, P. Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh.
ĐT: 033.854412
Fax: 033.856835