Đội thí nghiệm hiệu chỉnh và xây lắp điện

Đội trưởng: Ông Nguyễn Văn Hải
Email: doitnhcpcc4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 31, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
ĐT: 024.38833093
Fax: 024.38833093