Đội xấy lắp lưới điện 7

Đội trưởng: Ông Nguyễn Xuân Lân
Email: Lanxld4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38835236
Fax: 024.38835236