Đội xấy lắp lưới điện 5

Đội phó: Phạm Văn Thọ
Email: Thoxld4@gmail.com Anland Premium Nam Cường
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38821764 Khu đô thị Nam Cường
Fax: 024.38821764