Công ty cổ phần cơ khí, thương mại xây lắp điện 4

Giám đốc: Ông Vũ Văn Nam
Email: Vuvannxld4@gmail.com
Địa chỉ: Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 04 9531013
Fax:  04 9531013