Tin tức

Tin ngành điện

Tin ngành điện

 Đóng điện đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu

Động thổ thi công xây dựng công trình TBA 220kV Trực Ninh

Động thổ thi công xây dựng công trình TBA 220kV Trực Ninh

Động thổ thi công xây dựng công trình TBA 220kV Trực Ninh

Thi đua nước rút 50 ngày đêm

Thi đua nước rút 50 ngày đêm

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức lễ phát động thi đua nước rút "Quyết tâm hoàn thành dự án ĐZ 500 kV Sơn La – Lai Châu và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp 500 kV Sơn La đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng"
Lễ khởi công trạm biến áp 500/220kV Đông Anh và đấu nối

Lễ khởi công trạm biến áp 500/220kV Đông Anh và đấu nối

Lễ khởi công trạm biến áp 500/220kV Đông Anh và đấu nối