dự án

Dự án tiêu biểu đang thi công

- ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu
- ĐZ 220kV Thượng KT- Quảng Ngãi
- ĐZ Trung hạ áp Quảng trị
- ĐZ 550kV Duyên Hải - Mỹ Tho
- ĐZ 500kV Long Phú - Ô Môn
- ĐZ 220kV Thái Bình - Trạm Thái Bình
- ĐZ 110kV Đấu nối TBA Mai Lâm
- TBA 220kV Sông Tranh
.......

Trạm biến áp 220kV Sông Tranh vừa mới hoàn thành