Các đơn vị thành viên
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

 

 

 

Chi nhánh

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4

Nhà máy Cơ khí mạ  

Địa chỉ:

Tiền Phong, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax:

 049531013/ 9531013

Giám đốc:

Ông Hồ Sỹ Hảo

Chi nhánh

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4.3   

Địa chỉ:

Phường Quang Trung, TX Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại/Fax:

033.854412 /856835

Giám đốc:

Ông Vũ Chí Hân

 Chi nhánh

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4

Xí nghiệp Xây lắp số 4  

 

Địa chỉ:

TP.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại/Fax:

059.888092/888046

Giám đốc:

Ông Lê Quốc Huy

Chi nhánh

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4

Xí nghiệp Xây lắp số 5    

 

Địa chỉ:

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax:

08.5123371/5123371

Giám đốc:

Ông Trần Văn Đông

Đội Xây lắp lưới điện 2

Địa chỉ:

Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại/Fax:

04.8833096/8833096

Đội trưởng:

Ông Trịnh Văn An

Đội Xây lắp lưới điện 3

Địa chỉ:

Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại/Fax:

04.8833671/8833671

Đội trưởng:

Ông Nguyễn Huy Quang

Đội Xây lắp lưới điện 6

Địa chỉ:

Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại/Fax:

 04.8833670/8833670

Đội trưởng:

Ông Nguyễn Văn Lượt

Đội Xây lắp lưới điện 7

Địa chỉ:

Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại/Fax:

04.8835236/8835236

Đội trưởng:

Ông Nguyễn Xuân Lân

Đội Xây lắp lưới điện 8

Địa chỉ:

Tổ 30, Thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại/Fax:

04.8833097/8833097

Đội trưởng:

Ông Nguyễn Hữu Hùng
Bạn là người truy cập thứ: : 349029