Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện 4 - Miền Trung

Giám đốc: Ông Lê Quốc Huy
Email: lequochuypcc4@gmail.com
Địa chỉ: 17 Cô Giang ; Vĩnh Diện- Phường Hoa Lư - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai
ĐT: 059.241340
Fax: 059.719742