Lễ khởi công công trình ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà

   Ngày 5 tháng 11 năm 2016, tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 (PCC4) đã tổ chức Lễ động thổ gói thầu số 9 xây lắp mạch 2 ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà.

                          


  Phát biểu tại buổi lễ ông Bùi Quang Cảnh, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 4, là nhà thầu thực hiện thi công gói 9 này khẳng định sẽ đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ với cam kết bảo đúng chất lượng đề ra theo yêu cầu của CPMB và EVNNPT.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.