HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 4

  Vào ngày 08/01/2016 tại hội trường công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và hội nghị người lao động năm 2016.

  Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo công ty, các trưởng phó phòng ban công ty, các đội trưởng các đội trực thuộc, giám đốc các chi nhánh, lãnh đạo các công ty liên kết, chủ tịch công đoàn các đơn vị…


 
  Năm 2015 là 1 năm kinh doanh gặp nhiều thắng lợi của các đơn vị Xây lắp điện nói chung và công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 nói riêng.

  Khối lượng chuyển tiếp từ năm 2014 sang tương đối lớn tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch năm 2015 đồng thời đảm bảo công ăn việc làm cũng như thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

  Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm và sát sao trong công tác điều hành, chỉ đạo đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch năm 2015 và gối đầu cho năm 2016.                                                                       Đ/c Bùi Quang Cảnh - Giám đốc công ty lên phát biểu


  Các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2015:

        Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu KH năm 2015 Thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 Thực hiện quý IV năm 2015 Thực hiện năm 2015 Tỷ lệ (%)
1.Tổng giá trị sản lượng  643.861 794.000 301.000 1.095.000 170%
2.Tổng giá trị doanh thu 670.516 837.545 212.455 1.050.000 157%
3.Lợi nhuận trước thuế 18.846 14.600 8.500 23.100 126%
4.Thu nhập bình quân 8.28 12.01 11.80 11.96 144.4%
5.Giá trị XDCB nội bộ 23.596 5.110 3.005 8.115 34%

  Năm 2015 Công ty đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn diễn ra lễ ký thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động