Đội xấy lắp lưới điện 8

Đội trưởng: Ông Nguyễn Hữu Hùng
Email: Nguyenhungpcc4@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 024.38833097