Đội xấy lắp lưới điện 6

Đội trưởng: Nguyễn Văn Lượt
Email: Nguyenvanluot12@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 30, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 0243.8833670
Fax: 024.38833670