Công ty cổ phần Điện 4 - Sông Hồng

Giám đốc: Ông Bùi Năng Diến
Địa chỉ: Tổ 5, TT Đông Anh, H. Đông Anh, HN
ĐT: 04.8832837
Fax:04.8832837