Công ty cổ phần Điện 4 - Đông Anh

Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Bách
Địa chỉ: Tổ 31, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 024.38833093
Fax: 024.38833093