Trung tâm tư vấn xây dựng điện

Giám đốc: Ông Trần Nam Chung
Email: tranchung72@gmail.com
Trụ sở: Tổ 31, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 
ĐT: 04.38835379
Fax: 04.38835389