Thành tích của công ty

Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng: 01 Huân chương độc lập hạng ba, 01 Huân chương Độc lập hạng nhì, nhiều Huân chương lao động các hạng, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương....
             Danh hiệu: Cúp vàng ISO; Giải thưởng Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, Cúp vàng chất lượng công trình... 
Huân chương độc lập hạng NhìHuân chương lao động hạng BaĐón nhận huân chương lao động hạng Nhì