Lĩnh vực kinh doanh

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1. Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện.
2. Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng.
3. Sản xuất cột điện bê tông và kết cấu bê tông, sản xuẩ cột điện thép, kết cấu kim loại mạ kẽm, sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp sứ cách điện.
4. Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bj điện, thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung, cao thế, lọc dầu máy biến áp đến 500kv
5. Tư vấn đền  bù giả phóng mặt bằng.
6. Tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp
7. Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật.
8. Vận tải hàng hóa.
9. Đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị kho bãi.
10. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch.
11. Kinh doanh bất động sản...